Disclaimer

Hoewel Box2Trade B.V. zoveel mogelijk streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, kan zij dit niet garanderen. Daarom kan aan de informatie op deze pagina’s geen rechten worden ontleend en aanvaardt Box2Trade B.V. geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde gegevens.